Ostatnie spotkanie – ks. Monika Zuber

II Niedziela Wielkanocna

16 IV 2023

Lekcje NT: I List Jana 4, 9-16, Ew. Łukasza 5,1-8,

Ewangelia Św. Jana 21,1-17

Kazanie ks. Monika Zuber

Jezus swoją miłością, powołaniem, przemienia całkowicie serca, dokonuje odmiany duszy, sprawia że człowiek jest inny, nowy. Tak działa łaska i dobro, jakiego doświadczamy od Boga. Czy my potrafimy tak patrzeć na siebie jak Jezus na swoich uczniów? Łaska nas przemienia, byśmy mieli siły czynić dobro innym ludziom. Jej nie da się zatrzymać jedynie dla siebie.