Jezus Zmartwychwstał!!! – ks. Dariusz Zuber

III Niedziela Wielkanocna

1 List Piotra 1,17-23

Dzieje Apostolskie 2,14.36-41

Ewangelia Łukasza 24,13-35

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Mądrość omawianej Ewangelii polega na tym, że możemy w niej zobaczyć siebie, z własnymi wątpliwościami, z własnym błądzeniem po manowcach. Kiedy to nasze dotychczasowe zrozumienie Ewangelii i doświadczenie obecności Boga wydaje się nie pasować do przeżywanych trudności. Ukazana na przykładzie uczniów historia wędrowania przez wątpliwości może nas wiele nauczyć o naszej codziennej drodze z Bogiem. To nasze wątpienie powinno być uprawiane na horyzoncie Ewangelii z tą świadomością, że w poszukującej umysłem i sercem lekturze Słowa Bożego towarzyszy nam Nieznany Wędrowiec -Niewidzialny Chrystus. Mądrość polega na tym by chcieć iść z Chrystusem cierpliwe i prowadzić z Nim rozmowę. Ewangelia zachęca nas do takiej więzi z Jezusem Chrystusem, chodzenia z Nim. Poznawania Go, przez czytanie Ewangelii, Biblii – jak mówił Hieronim nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa.