Kuszenie na pustyni, zaufanie i post – ks. Monika Zuber

I Niedziela Pasyjna

I Księga Mojżeszowa (Rodzaju) 2,15-17; 3,1-7

List do Rzymian 5,12-19

Ewangelia Św. Mateusza 4,1-11

kazanie ks. Monika Zuber

Historia kuszenia Jezusa nie jest zaproszeniem do niejedzenia, ale ukazaniem, że Jezus jest drogą, wskazówką, jest wypełnieniem obietnic i przewodnikiem naszej wiary. Jest też zwrotnikiem w historii zbawienia, gdzie nieposłuszeństwo Izraelitów podczas wędrówki do ziemi obiecanej, zostaje jakby „uratowane” w Chrystusie, w Mesjaszu. (…) Droga nawrócenia do Boga to nie tylko droga, kiedy padamy na kolana, ale i sytuacja, kiedy Bóg nas podnosi z kolan.

Wiara chrześcijańska przynosi upodmiotowienie każdego, nawet człowieka najbiedniejszego, najbardziej słabego, czy społecznie dyskryminowanego. Wiara w Boga, który kocha każdego człowieka, daje siłę by sprzeciwić się złu, by powiedzieć „nie!” przemocy, by wyjść z roli ofiary i odważnie walczyć o dobro dla siebie i innych. To dzieło Bożej łaski w naszym życiu.