Niedziela Przemienienia Pańskiego – ks. Dariusz Zuber

Niedziela Przemienienie Pańskiego

II Księga Mojżeszowa 24,12-18

II List Piotra 1,16-21

Ewangelia Mateusza 17,1-9

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Jezus wcześnie rano oddalał się na modlitwę. Tym razem zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba. Wspinają się na wysoką górę, dzisiaj trudną do zlokalizowania, Karmel, Hermon lub Tabor. Niedawno byli oni świadkami nakarmienia pięciu tysięcy ludzi i uzdrawiania chorych. Jezus w chwale rozmawia z wielkimi prorokami – Mojżeszem i Eliaszem – o powstającym królestwie Bożym. Mojżesz i Eliasz reprezentują odpowiednio Prawo i Proroków. Piotr czuje się przerażony i wyróżniony obecnością chwały Boga i chce to uczcić postawieniem namiotów, podobnych do tych stawianych na Święto Namiotów. Dlaczego uczniowie mówią do Jezusa dobrze nam tutaj, dlaczego chcą zostać na górze? Przecież na co dzień go widzą, żyją z Nim, wspólnie wędrują, rozmawiają? Czy chcą być dlatego, że widzą Mojżesza i Eliasza – tych którzy potwierdzają Jezusa jako Mesjasza?

Uczniowie doświadczają cudu, olśnienia, widzą to za czym tęsknią, potężnego Mesjasza… Uczniowie widzą tak niezwykłe rzeczy, chcą rozbić trzy namioty bo zwyczajnie chcą jak najdłużej cieszyć się tym niezwykłym wydarzeniem. Oglądać potęgę i chwałę Jezusa, cieszyć się Jego sukcesem i potęgą. Chcą snuć mesjańskie palny, co ten wielki i potężny Jezus teraz uczyni i oni będę tego świadkiem, a kto wie może będę mogli w tym uczestniczyć.

Inna rzecz, uczniowie zobaczyli Jezusa, Jego chwałę jaśniejącą twarz i ubranie a później obłok. W Starym Testamencie Bóg często objawia się tak niezwykle przez światło, grzmoty, pioruny czy obłok, który skrywał namiot/świątynie. A teraz obecność Boga to już nie grzmoty, jasność, obłok ale Jezus jako człowiek. Bóg pokazał się nam jako człowiek Jezus, i chciał zarazem abyśmy widzieli Go w drugim człowieku. Jezus mówi gdzie dwóch lub trzech jest w Jego imieniu, tam on jest między nimi, On się wtedy objawia. Niezwykłe Bóg objawia się między nami, ja i Ty jesteśmy tymi, przez których Bóg się objawia. Jak to się dzieje? Bardzo prosto. Jezusowe zasady zmieniają nasze życie i przestrzeń wokół nas – o pierwszych chrześcijanach mówiono patrzcie jak oni się miłują, ludzie chcieli być częścią tego nowego świata.

Uczniowie, którzy zobaczyli Jezusa na górze. Chcieli Go zatrzymać, zbudować namioty i wpatrywać się w Niego godzinami. I co robi Jezus? Z tego wielkiego objawienia, cudowności, olśnienia uczniów schodzi z nimi na ziemię. Jakby mówił im, że chce iść z nimi w zwyczajność, w trud, w ból i w wyzwanie.