Czy można zatrzymać zło? – ks. Monika Zuber

Niedziela po Epifanii

Księga Powtórzonego Prawa 30,15-20

1 List do Koryntian 3,1-9

Ewangelia Św. Mateusza 5,21-37

Kazanie ks. Monika Zuber

Często kazanie na górze jest komentowane, jako podniesienie poprzeczki w nakazach moralnych, jakie wcześniej nauczała Tora. Może spowodowane jest to konstrukcją retoryczną, jaką wprowadza antyteza: słyszeliście, iż powiedziano… a ja wam mówię… Ale to nieporozumienie. Jezus nie poprawia nakazów Tory, nie nadaje im też nowej treści. Tora była przywilejem i prawdziwym darem dla narodu wybranego. Oto przyniosła wskazówki jak żyć, jak postępować. Prawdziwy przewodnik po życiu. Tora nie miała być ciężarem etycznym, przymusem czy przykrym obowiązkiem. Żydzi uważali ją za swój przywilej. (…) Antytezy, z jakich zbudowany jest fragment Kazania na górze sięgają przede wszystkim do korzeni grzechu, do motywacji, do mechanizmów naszych działań.