Niedziela Chrztu Pańskiego – ks. Monika Zuber

Niedziela Chrztu Pańskiego

Księga Izajasza 42,1-9

Dzieje Ap. 10,34-43

Ewangelia Św. Mateusza 3,13-17 

Kazanie ks. Monika Zuber

Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udzielamy go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, a chrześcijan również między sobą – chrześcijan różnych tradycji i Kościołów. Chrzest wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia w Chrystusie (Ef 1,14) Wielu nas zostało ochrzczonych z uwagi na zaufanie naszych rodziców, którzy pragnęli abyś słała/stał się częścią Kościoła. Dzisiaj mieliśmy okazję wspominać te wydarzenie w liturgii odnowienia przymierza, przypominając sobie, że chrzest był naszym początkiem poszukiwań Boga. Chrzest w dzieciństwie wymaga naszego dojrzałego wyznania wiary. I dzisiaj nadal pragniemy szukać i odnajdywać Boga, w naszej codzienności, w naszych egzystencjalnych pytaniach i poszukiwaniach.