Człowiek współczesny a duchowość – dyskusja ekumeniczna

W piątek 20 stycznia zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku na spotkanie pt. „Człowiek współczesny a duchowość”

Czy współczesny człowiek otoczony światem wirtualnym, pożerany przez komercyjne otoczenie potrzebuje duchowości? Jaka to jest potrzeba ?
Poprzez znaczny postęp technologiczny doszło do wielu zmian kulturowych, społecznych jak również religijnych.
Człowiek współczesny w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania egzystencjalne pragnie wiedzy opartej na faktach, które dają mu jasny obraz dzisiejszego świata.
Spotkanie będzie idealnym miejscem rozważania o wartościach oraz sferach ludzkiego życia, a dyskusję poprowadzą:
ks. Monika Zuber i ks. Dariusz Zuber (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. prof. Jerzy Sikora (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Grzegorz Stołycia (Kościół Grekokatolicki) oraz dr Rafał Żytyniec (Muzeum Historyczne w Ełku).