Między sercem a rozumem – ks. Dariusz Zuber

Święto Epifanii

Księga Izajasza 60,1-6

List do Efezjan 3,1-12

Ewangelia Mateusza 2,1-12

kazanie: ks. Dariusz Zuber

W ewangelii czytamy o Magach/Mędrcach ze Wschodu, którzy szukają Zbawiciela (Mesjasza) podążając za Jego gwiazdą. I co ciekawe problemem Magów nie było pokonanie odległości geograficznej i odnalezienie Króla, podróżowali oni może z terenów Persji. Tym największym problemem było uwierzenie, że w tym małym dziecku kryje się Bóg, Król i Zbawca świata.

Zastanów się jakiej udzieliłbyś/udzieliłabyś odpowiedzi człowiekowi, który zapytałby Cię jak i gdzie szukać Boga? Jakiej rady byś mu udzielił/udzieliła? Nasze odpowiedzi pokażą nam nasze wyobrażenie o sposobie odnajdywania Boga. Ludzie od wieków poszukują Boga i będą Go poszukiwać. I powiem Wam, że nie zawsze jest to zbieżne z naszymi wyobrażeniami na temat szlaków wiodących na spotkanie z Bogiem. Niekiedy ulegamy pokusie dyskredytowania cudzych wędrówek. Oceniamy, że są niezgodne z Biblią albo nauką kościoła i tym samym zamykamy się na poszukiwaczy. A ich ścieżki są po prostu inne od naszych. Na szczęście Bóg troszczy się o wszystkich ludzi. Objawia się jak chce i kiedy chce. Jeden odnajdzie GO w Kościele, drugi w pięknie Wszechświata, trzeci w sytuacji trudnej i kryzysowej, kolejny patrząc na wiarę i życie naśladowców Jezusa…