Nowy Mojżesz – ks. Monika Zuber

Niedziela po Bożym Narodzeniu

ST Księga Przypowieści 3,1-12

NT List do Kolosan 3,12-21

Ewangelia Św. Mateusza 2,13-23

Mesjasz na wzór Mojżesza, wprowadza nowe przymierze, choć nie zmienia prawa, nic w paragrafach się nie zmienia. Zmienia się jednak człowiek, dzięki działaniu Boga. To tutaj dokonuje się największa rewolucja. Tutaj dochodzi do przemiany, nawrócenia. Motywacja już nie jest zewnętrzna, skupiona na karze lub nagrodzie, ale wewnętrzna, bo zmienia się myślenie i serce. Bóg wkracza by przemienić ludzką naturę, ludzkie serce. Nieustannie jest Stwórcą, ciągle w historii człowieka działa i przemienia. Żadna religijność nie ma większego sensu, jeżeli nie dokona się w człowieku przemiana.