Dla Boga jesteś ważny – ks. Dariusz Zuber

Święto Bożego Narodzenia

Księga Izajasza 52,7-10

List do Hebrajczyków 1,1-4

Ewangelia Jana 1,1-14

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Ewangelie Mateusza i Łukasza ukazują nam początek ziemskich dziejów Jezusa. Możemy w nich przeczytać o tym w jakich okolicznościach narodził się Jezus. Ewangelista Jan nie mówi w jakich okolicznościach narodził się Jezus – Ewangelista mówi jedynie, że się narodził.

Można powiedzieć, że w tej pięknej pieśni o Słowie jaką słyszeliśmy dzisiaj ukazuje nam tajemnicę Wcielenie się Boga w Człowieka. Fragment Ewangelii za pomocą symbolicznych obrazów światła, życia, początku mówi o Jezusie. Na początku było Słowo – pochodzenie Jezusa Ewangelista Jan śledzi, aż po głębię Boga. Jeżeli na początku było Słowo to cały świat jest związany ze Słowem jest przez nie przeniknięty – jest Jego własnością, co więcej jako powie Ewangelista wszystko zostało stworzone przez Słowo. Można powiedzieć, że w świecie, stworzeniu wyraża się Bóg. Słowo jest jako zasada, według której jest zbudowane wszystko. I to Słowo zamieszkało między nami. Bóg w Jezusie objawia się nam. Jest to objawienie bardzo konkretne, nie jak wcześniej gdzie o Bogu można było mówić, jako o kimś spoza świata…

W Jezusie Boga można dotknąć, usłyszeć, posiedzieć z Nim i porozmawiać, doświadczyć Go. A przede wszystkim w Jezusie Bóg pokazał jak żyć… i jak ważny dla Niego jest każdy pojedynczy człowiek…