Bóg rodzi się tam, gdzie się Go nie spodziewamy – ks. Monika Zuber

Wigilia Narodzenia Pańskiego

Księga Izajasza 9,2-7

List do Tytusa 2,11-14

Ewangelia Św. Łukasza 2, 11-14

Kazanie ks. Monika Zuber

Twórzmy NOWE tradycje świąteczne, nie w złocie lecz sercem, podążajmy za Jezusem, może nie tam gdzie kamery, błysk i splendor, może odnajdziemy Go w prostocie, czynieniu dobra, patrząc sercem a nie oczami…

Otwierając serce, otwierając nasze umysły i domy odnajdziemy Boga pomiędzy nami, narodzi się dzięki Miłości. Pamiętajmy też o tych, którzy dzisiaj doświadczają zła, przemocy, wojny i odrzucenia. Ponieważ pomiędzy nimi, w smutku cierpienia, ocierając łzę beznadziei, jest sam Jezus.