Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska – ks. Dariusz Zuber

II Niedziela Adwentu

Księga Izajasza 40,3-5

List do Rzymian 15,4-9

Ewangelia Mateusza 3,1-12

Poselstwo Jana jest też pełne groźby. A przede wszystkim Jan mów do przychodzących do niego, że mają mało czasu. Zmiany w życiu trzeba zrobić już, tu i teraz. Język Jana jest twardy zupełnie w inny sposób będzie nauczał Jezus. Jan lękiem, strachem chce spowodować zmianę.

Jednak pamiętajmy początkiem mądrości jest bojaźń Pańska, czyli lęk przed Bogiem jest początkiem mądrości, chrześcijańskiej drogi. Zwieńczeniem wiary jest nie lęk, lecz miłość. Jezus powie o Janie, że jest największym z proroków, ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. W nowym porządku, o którym mówi Jezus dominuje miłość, a nie sprawiedliwość. Nie można więzi z Bogiem budować tylko na strachu przed karą. Czasem jednak, aby porzucić zło, potrzebujemy strachu, np. piejesz – przestań, bo stracisz pracę i rodzinę, zdrowie, oszukujesz – licz się z tym, że wcześniej czy później możesz trafić do więzienia itd. Pamiętajmy jednak, że początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Na kolejnych etapach tej drogi dominuje już tylko miłość.