Adopcja duchowa – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

LEKCJA ST Izajasza 64,3b-8

LEKCJA NT List do Rzymian 8,31-39

Ewangelia Św. Jana 1,9-14

kazanie: ks. Monika Zuber

Tak, jak w ludzkiej relacji adopcyjnej, która ma przede wszystkim zadanie uleczyć, dopiero przyjęcie i zawierzeni miłości może odmienić nas i sprawić nasz rozwój. Więź z Bogiem ma na celu nas uleczyć, ma sprawić naszą wewnętrzną przemianę, i naturalny rozwój duchowy, byśmy potrafili naśladować Chrystusa, czyli uzdrawiać innych, wprowadzać tolerancję, troskę społeczną, sprawiedliwość i pokój między ludźmi. Zarówno ludzka adopcja i nasz duchowy rozwój wymaga czasu. Zaufaj Bogu i miej dla siebie więcej cierpliwości, wyrozumiałości. Nie ustawajmy jednak w naszej drodze, nie porzucajmy własnych pytań, nie bójmy się swojego zwątpienia i smutku, pielęgnujmy więzi, one wszystkie są nam potrzebne i prowadzą nas do tajemnicy Boga.