Bogactwo, które zamyka serce – ks. Dariusz Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

LEKCJA ST Księga Amosa 6,1.4-7

LEKCJA NT List Jakuba 2,1-9

Ewangelia Łukasza 16,19-31

kazanie: ks. Dariusz Zuber

 

Jezusowa przypowieść pokazuje, że problemem nie jest bogactwo i cieszenie się nim. Problemem bogacza było to, że nie dostrzegał potrzebujących, zwłaszcza Łazarza, którego miał pod drzwiami pałacu. Zobaczcie Łazarz jest wymieniony z imienia w przeciwieństwie do bogacza. To ważna informacja. Najważniejszy jest Łazarz, bogacz go nie widział, ale widzi go Bóg, który zatroszczył się o niego.

Bogactwo otwiera szerzej drzwi w możliwości czynienia dobra tym, którzy są w potrzebie. Bogactwo jest potencjałem, który należy wykorzystać ku czynieniu dobra. Jezus wzywa nas do braterstwa, które wykracza poza utarte schematy i podziały. Bogacz nie dostrzegł w Łazarzu swojego brata, który – według Chrystusowej Ewangelii – powinien być mu tak samo bliski, jak pięciu braci. Jezus, nasz brat, który pokochał każdego z nas tak samo, chce, abyśmy w każdym człowieku – lubianym i nielubianym, w przyjacielu i wrogu, w biednym i bogatym, w każdej kobiecie i w każdym mężczyźnie, dostrzegli swoją siostrę lub brata, którzy nas potrzebują.