O modlitwie – ks. Dariusz Zuber

VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

I Księga Mojżeszowa 18,20-32

List do Kolosan 2,12-14

Ewangelia Łukasza 11,1-13

kazanie: ks. Dariusz Zuber