W drodze do jedności i doskonałości – Bp dr Patrick Streiff

III Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Nabożeństwo kończące 101 Konferencję Doroczną

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Księga Izajasza 55,6-11

List do Efezjan 4,1-3

Ewangelia Jana 1,1-4.14

kazanie: Bp. dr Patrick Streiff