Człowiek pragnie być bogiem, a Bóg stał się człowiekiem – ks. Monika Zuber

Niedziela Palmowa

Księga Izajasza 50,4-9a

List do Filipian 2,5-11

Ewangelia Św. Łukasza 19,28-40

kazanie ks. Monika Zuber