W kręgu pokus – kaznodzieja Paweł Borzeński

Nabożeństwo I Niedziela Pasyjna

5 Księga Mojżeszowa 26,4-10

List do Rzymian 10,8-13

Ewangelia Łukasza 4,1-13

kazanie: kaznodzieja Paweł Borzeński