Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Pastora Edwarda Małłka – pierwszego pastora Parafii Ewangelicko – Metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.

 W niedzielę 27 czerwca 2021 roku, po nabożeństwie rozpoczynającym się o godzinie 10:00, nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszego pastora parafii Edwarda Małłka. Odsłonięcie tablicy zbiega się również z 75. rocznicą utworzenia parafii w Ełku oraz rozpoczęcia misji Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Ełku i na Mazurach(1946r.).

Tablica umiejscowiona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła przy ulicy Juliusza Słowackiego 26 w Ełku.

Inicjatorami wydarzenia są Adam Waszkiewicz i Hubert Górski z Fundacji Wsparcia Nauki
i Biznesu oraz Pastorka Monika Zuber i Pastor Dariusz Zuber. Fundatorem tablicy jest Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu, która w latach ubiegłych finansowała m.in. budowę pomnika na Cmentarzu Żydowskim w Ełku oraz odbudowę pomnika Alfreda Böhmera w Ełku.

Pastor Edward Małłek

Pastor Edward Małłek (1907-1995) działacz mazurski, nauczyciel, oficer Wojska Polskiego, starosta powiatowy w Niborku (dzisiejsza Nidzica), pastor w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Ełku i okolicach.

Pastor Edward Małłek pojawił się w Ełku w 1946 roku, aby zajmować się opieką duszpasterską i charytatywno-społeczną nad miejscową ludnością mazurską. Pastor Małłek był pierwszym pastorem parafii ewangelicko-metodystycznej w Ełku, którą od podstaw zorganizował, obejmując opieką pozostałą po wojnie w okolicach Ełku ludność ewangelicką. Jego tytaniczna praca organizacyjna, charytatywna, społeczna oraz duszpasterska i katechetyczna wynikała z wielkiego przywiązania do rodzimej-mazurskiej kultury i religii ewangelickiej. Małłek bowiem całe swoje życie wsłuchiwał się w kulturę i religijność Mazurską. Marzył o tym, aby ją utrwalić, zachować i zbudować dla niej odpowiednie miejsce. Jego praca w znacznej mierze pomogła utrwalić dziedzictwo kulturalno-religijne ewangelików i mazurów ziemi ełckiej.  Mimo trudnej sytuacji (szykany UB, naciski nowych władz) Małłkowi udało się zorganizować dwie bursy dla młodzieży mazurskiej (gdzie Pastor wraz z żoną uczył języka polskiego dzieci i młodzież, chcącą uczęszczać do liceum), dom starców w Piętkach, chóry parafialny i prężne parafie w Ełku, Starych Juchach, Piętkach, Klusach i Grabniku.

Służba pastorska Edwarda Małłka w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym przypadała na ciężkie czasy powojenne, znaczone trudem odbudowy zniszczonego kraju, instalowania się nowej totalitarnej władzy oraz powolnym „pustoszeniem” Mazur z ich etnicznego i kulturalnego pierwiastka. Małłek był codziennym świadkiem tego, co budziło jego rozgoryczenie i zarazem motywowało do dalszej pracy. Ciężkie czasy mają to do siebie, że tworzą ludzki heroizm, oddanie dla spraw większych niż ludzkie życie albo pchają w stronę konformizmu. Życie Małłka bez wątpienia jest przykładem oddania dla Boga, rodziny i lokalnej społeczności mazurskiej.