Jaki post podoba się Bogu? – ks. Dariusz Zuber

I Niedziela Pasyjna

Księga Izajasza 58,1-7

1 List do Piotra 3,18-22

Ewangelia Marka 1,12-15

kazanie: ks. Dariusz Zuber