Wznowione nabożeństwa niedzielne

O dnia 26 kwietnia zostają wznowione nabożeństwa niedzielne.  Będą one prowadzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad podczas trwania pandemii w Polsce. Prosimy o przychodzenie w maseczkach i wrażliwe na potrzeby innych zachowanie ostrożności.

W Kościele dostępne są środki dezynfekujące.

Osoby w podeszłym wieku zachęcamy do pozostania w domu.