O nawróceniu – ks. Jerzy Fidura

Kazanie ks. Jerzego Fidury z Kościoła Rzymskokatolickiego, wygłoszone na nabożeństwie
ekumenicznym w parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku
Księga Izajasza 8,23b-9,3 8,1-10; 1 List do Koryntian 1,10-13.17; Ewangelia Św. Mateusza