Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, a człowieka tworzy Go na swoje podobieństwo – ks. Dariusz Zuber

Kazanie ks. Dariusza Zubera z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.

III Niedziela Adwentu 8 grudnia 2019

Księga Izajasza 35,1-10; List do Jakuba 5,7-11; Ewangelia Św. Mateusza 11,2-11