Bóg pisze prosto na krzywych liniach życia – ks. Dariusz Zuber

Kazanie ks. Dariusza Zubera z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku.

II Niedziela Adwentu 8 grudnia 2019

Księga Izajasza 11,1-10; List do Rzymian 15,4-9; Ewangelia Św. Mateusza 3,1-12